รู้หรือไม่ว่าคุณก็ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะได้!

รู้หรือไม่ว่าคุณก็ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะได้!

รู้หรือไม่ว่าคุณก็ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะได้!

     อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากที่ Sanook! อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมก็คือ “โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)” โดยสถาบันอาคารเขียวไทย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     โดยการออกแบบเมืองให้มีความอัจฉริยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนในระยะยาว ด้วยการส่งผลงานเพื่อประกวดแนวความคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ และโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในแต่ละขั้นตอนในวงเงินรวมประมาณ 80 ล้านบาท

     ยกตัวอย่าง อย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีแนวคิดการให้ชุมชนสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้ากันเองได้ภายในชุมชน โดยมีระบบโซล่าเซลล์สำรองพลังงานไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน  หรือเมืองแซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรถประจำทางไฟฟ้าคอยให้บริการ พร้อมจุดจ่ายไฟตามทางเพื่อเติมแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ทุกชนิด ซึ่งประเทศไทยเองก็สามารถเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart Cities-Clean Energy ได้เช่นกัน 

     ดังนั้นอย่าปล่อยให้ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นเพียงภาพร่างในความคิด มาร่วมภูมิใจไปด้วยกันกับเมืองในฝันที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 สามารถสมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) ได้ที่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย โทร. 084-099-5199, 02-318-3358 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://thailandsmartcities.com
[Advertorial]