รวมธนบัตรที่ระลึกและธนบัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมธนบัตรที่ระลึกและธนบัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมธนบัตรที่ระลึกและธนบัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์ออกมาในวาระต่าง ๆ และ ธนบัตร หรือ เงินธนบัตร ที่พิมพ์ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมด

 

ธนบัตรที่ระลึก

 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

 

วันประกาศออกใช้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

วันจ่ายแลก วันที่ 9 มิถุนายน 2559

 

 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

วันประกาศออกใช้ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
จ่ายแลกวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553


วันประกาศออกใช้ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
จ่ายแลกวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

 

 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
จ่ายแลกวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

 

 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙

 


วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙
จ่ายแลกวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓
จ่ายแลกวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

 

 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒
จ่ายแลก วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

 

 

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี


วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
จ่ายแลกวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙

 

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙
จ่ายแลก วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๙

 

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙
จ่ายแลกวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙

 

 

บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๐
จ่ายแลกวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

 

 


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.bot.or.th

 

สำหรับภาพของธนบัตรที่ออกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสามารถชมได้จากแกลอรี่ทั้งหมด

 

อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

อัลบั้มภาพ 26 ภาพ ของ รวมธนบัตรที่ระลึกและธนบัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช