Money Expo Udonthani 2016

Money Expo Udonthani 2016

Money Expo Udonthani 2016

     (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หนุน SMEs ประหยัดพลังงานกับ 2 โครงการประหยัดพลังงานแห่งปี ในงาน Money Expo Udonthani 2016 (มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง ประธานเปิดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4 เยี่ยมชมบูธ Energy Points และ บูธโครงการสาธิตระบบบริหารการจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ( LTM) โดยมี คุณศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุดรธานี, คุณนุจรีย์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน (สนพ.) พร้อมด้วยคุณฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสกรรมอุดรธานี ให้การต้อนรับ

     เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี และภาคอิสานเข้าร่วมโครงการ Energy Points สะสมแต้มพลังงาน แลกรับสิทธิประโยชน์ด้านอนุรักษ์พลังงาน พร้อมรับคำปรึกษาด้านธุรกิจกับ LTM สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


  

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน #www.enconfund.go.th
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน # EPPO Thailand # energypoints.info #ltmthailand.net
[Advertorial]