EXIM BANK ปล่อยกู้ 2 พันล. เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯพม่า

EXIM BANK ปล่อยกู้ 2 พันล. เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯพม่า
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 54.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,905.75 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 220 เมกะวัตต์ (MW) โดยเริ่มจากเฟส 1 ขนาด 50 MW ที่เมืองมินบู เมียนมา ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เมียนมาเปิดประเทศด้วยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าเมียนมามากขึ้นนั้น การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลเมียนมาให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าและเครือข่ายสายส่งให้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของเมียนมา โดยกระทรวงการไฟฟ้าของเมียนมาตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากปัจจุบันที่ 4,581 MW เป็น 54,608 MW ภายในปี 2573 จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยในการขยายการลงทุนหรือเข้าไปรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเมียนมาเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทวินเทจ วิศวกรรม ได้เริ่มขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน โดยเข้าไปรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท จีอีพี (เมียนมา) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลในเมียนมาที่ได้รับสัมปทานรูปแบบการสร้างและโอนเป็นของรัฐในภายหลัง (Build Operate and Transfer : BOT) ระยะเวลา 30 ปี สอดคล้องกับนโยบายของ EXIM BANK ที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการรับเหมางานก่อสร้างโครงการระหว่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)