ก.อุตฯโอนงานรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนให้จังหวัด

ก.อุตฯโอนงานรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนให้จังหวัด

ก.อุตฯโอนงานรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนให้จังหวัด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงอุตฯ เตรียมถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้จังหวัดดำเนินการภายในปี 2560 นี้ ดันสินค้าชุมชนรุกตลาดต่างประเทศ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายถ่ายโอนงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ ภายในปี 2560 นี้ หลังดำเนินการถ่ายโอนไปแล้ว 20 จังหวัด เพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระจายงานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้การรับรองเบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันให้สินค้า OTOP มีระบบการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะอบรมให้ความรู้การดำเนินงานเป็นหน่วยรับรองระดับจังหวัด ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559  

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วจำนวน 1,228 มาตรฐาน ใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วจำนวน 74,216 ราย 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook