กฟผ.แจ้งกลุ่มหมอกสีขาวเป็นเพียงไอน้ำ

กฟผ.แจ้งกลุ่มหมอกสีขาวเป็นเพียงไอน้ำ

กฟผ.แจ้งกลุ่มหมอกสีขาวเป็นเพียงไอน้ำ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กฟผ. แจ้งกลุ่มหมอกสีขาวที่สังเกตเห็นบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นเพียงไอน้ำ จึงปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กลุ่มหมอกสีขาวขนาดใหญ่ที่ผู้สัญจรไปมาและอยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี สังเกตเห็นเป็นกลุ่มละอองไอน้ำที่เกิดจากกระบวนการระบายความร้อนของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ของโรงไฟฟ้า ซึ่งมักพบเห็นในช่วงเช้าหรือหลังฝนตกที่มีสภาพอากาศเย็น ทำให้ความร้อนจากโรงไฟฟ้ากระทบกับความเย็นของสภาพอากาศ เกิดการควบแน่นเป็นละอองไอน้ำ จนเห็นคล้ายกลุ่มหมอกสีขาวขนาดใหญ่ลอยสู่ท้องฟ้า ซึ่งกลุ่มละอองไอน้ำดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล โดยการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย และที่สำคัญมีระบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโรงไฟฟ้า ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบคุณภาพและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นใจของชุมชนอีกด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook