เอ็ตด้า จัด “Thailand e-Commerce Week” ยกระดับ SMEs-OTOP ไทยสู้ตลาดโลก

เอ็ตด้า จัด “Thailand e-Commerce Week” ยกระดับ SMEs-OTOP ไทยสู้ตลาดโลก

เอ็ตด้า จัด “Thailand e-Commerce Week” ยกระดับ SMEs-OTOP ไทยสู้ตลาดโลก
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

“ETDA” ชี้ “อีคอมเมิร์ซไทย” แรงไม่ตก จัด “Thailand e-Commerce Week” 7-9 ต.ค. นี้ ดึงสุดยอดกูรู ร่วมไขเคล็ดลับสร้างแบรนด์-การตลาด พร้อมเปิดแผนอีคอมเมิร์ซประเทศ หวังยกระดับ SMEs-OTOP ไทยสู้ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand e-Commerce Week” ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “e-Commerce is all around you” อีคอมเมิร์ซ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป

ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ ณ Plenary Hall 1 (เพลนารี ฮอลล์ 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเชิงรุก ตลอดจนมุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ ให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่น ยกระดับผู้ประกอบการในการทำอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs และ OTOP ที่ขยับธุรกิจเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้คนไทยหันมาซื้อสินค้าออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้น


นางสุรางคณา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทและภารกิจหลักของ “เอ็ตด้า” ที่ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศ รวมถึงภารกิจก้าวต่อไป ที่จะดำเนินการเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ หลังมีการสำรวจเชิงลึกในเรื่องของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Survey) ที่แสดงถึงสถานภาพของการทำอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่ม B2C

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Internet User Profile) ที่มีการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งนอกจากจะเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยแต่ละปีแล้ว ยังมีประเด็น Hot Issue ทั้งในด้านการซื้อสินค้าและบริการผ่าน Social Media การแสดงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่สุ่มเสี่ยง การซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

และการใช้ Mobile Device เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในยุค 3G/4G ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมให้ความสำคัญกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลน้อยมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี 2489-2507) ที่มีการใช้สมาร์ตโฟน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาสังคมออนไลน์ จะนำไปทบทวนเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักของสังคมร่วมกัน


สำหรับงาน “Thailand e-Commerce Week” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรด้านอีคอมเมิร์ซหลากหลายสาขา อัพเดตความก้าวหน้าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และเรื่องราวในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างร้านค้าออนไลน์ เคล็ดลับการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ การสร้างแรงบันดาลใจทำอีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้ จะได้พบกับกูรูธุรกิจชั้นนำ เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล ฯลฯ ที่จะมาร่วมจุดประกายความคิด ตลอดจน Net Idol ยอดนักขาย ที่จะร่วมแชร์ทางลัดการทำธุรกิจ พร้อมจัด Business Matching Zone พื้นที่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั้งแพลตฟอร์ม เพย์เมนต์ และโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของระบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในบรรยากาศที่เป็นกันเอง


ทั้งนี้ คาดว่า ตลอด 3 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งจะได้รับความรู้และเคล็ดลับการทำธุรกิจอย่างเต็มอิ่ม