“บะหมี่สำเร็จรูป” เจาะตลาดคุกสหรัฐขึ้นชั้นเทียบ"มาตรฐานทองคำ"

“บะหมี่สำเร็จรูป” เจาะตลาดคุกสหรัฐขึ้นชั้นเทียบ"มาตรฐานทองคำ"

“บะหมี่สำเร็จรูป” เจาะตลาดคุกสหรัฐขึ้นชั้นเทียบ"มาตรฐานทองคำ"
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

"พาณิชย์” เผย นำบะหมี่สำเร็จรูปเจาะตลาด “คุก”สหรัฐสำเร็จ ได้รับความนิยมยกระดับเป็นสินค้ามูลค่าสูง ใช้แทนการใช้จ่ายเงินตรา เป็นมาตรฐานทองคำในระบบเรือนจำ ระบุช่วง 7 เดือนส่งออกไปสหรัฐเป็นอันดับ 1

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ทูตพาณิชย์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (HTA) ในสหรัฐ รายงานถึงการจัดทำแผนตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยเข้าสู่เรือนจำของสหรัฐ ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยม  ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปรียบเสมือนสินค้ามูลค่าสูงทดแทนการใช้จ่ายในรูปแบบเงินตรา รวมทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยมีรสชาติถูกปากและมีความหลากหลาย จึงกลายเป็นอาหารเลิศรสสำหรับนักโทษในเรือนจำ

ทั้งนี้ ภายในเรือนจำสหรัฐเป็นระบบสังคมเฉพาะ มีระบบเศรษฐกิจของตนเอง นักโทษไม่ได้ใช้จ่ายด้วยเงินสด แต่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า (Barter System) สินค้าแต่ละประเภทจะมีมูลค่าที่แตกต่างกัน และจะสามารถแลกเปลี่ยนกับสินค้าประเภทอื่นๆ ได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเศรษฐกิจเรือนจำสหรัฐ คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยถูกยกให้เป็นมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) ในระบบเรือนจำ

 การส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปเจาะตลาดในเรือนจำสหรัฐเป็นไปตามยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกที่จะเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (นีช มาร์เก็ต) เนื่องจากมีการศึกษาระบบเศรษฐกิจในเรือนจำสหรัฐ พบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นเงินตราสำคัญในเรือนจำ และมีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การนำมาบริโภค การใช้เป็นค่าตอบแทนในการบริการต่างๆ หรือการใช้แลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าอื่นๆ เช่น แปรงสีฟัน เสื้อผ้า ผลไม้ ทั้งนี้แบรนด์ที่ได้รับความนิยม คือ แบรนด์ที่เรือนจำนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดการครองตลาดของแบรนด์ดังกล่าวไปโดยปริยาย

 

โดยตัวเลขการส่งออกในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) 2559 ไทยส่งออกบะหมี่สำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 4.6% คิดเป็นมูลค่า 640 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 22,400 ล้านบาท เป็นการส่งออกไปสหรัฐมูลค่า 95 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3,325 ล้านบาท เป็นตลาดที่มีการส่งออกเป็นอันดับ 1 มาตั้งแต่ ปี 2558