คลังสรุปเรียกค่าเสียหายยิ่งลักษณ์จำนำข้าว35,717ล.

คลังสรุปเรียกค่าเสียหายยิ่งลักษณ์จำนำข้าว35,717ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ชี้ โครงการรับจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ผิดจริง ต้องจ่ายค่าเสียหายร้อยละ 20 คิดเป็นวงเงิน 35,717 ล้านบาท ระบุ โครงการรับจำนำข้าว มีอายุความ 10 ปี นับจากปี 2554

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนำข้าว เปิดเผยว่า คณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง ได้พิจารณาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีความประมาทร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายในการรับจำนำข้าววงเงิน 178,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ฤดูการผลิต ในปี 55/56 และปี 56/57 จึงได้พิจารณาการรับผิดตามกฎหมายกำหนดให้อดีตนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียวในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหาย 178,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 35,717 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้สรุปความเห็นความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ส่งหนังสือท้วงติง จะเกิดความเสียหายจากการรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังเดินหน้ารับจำนำข้าวต่อไปอีก ถือเป็นการจงใจที่ไม่ระงับยับยั้งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่ทบทวนโครงการเมื่อนำหลักฐานมาพิจารณาส่งผลต่อความเสียหายต่อกระทรวงการคลัง

ส่วนประเด็นการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวตามที่หาเสียงเลือกตั้งและรายงานต่อสภานั้น ถือว่าไม่มีความผิด แต่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในด้านผู้บังคับบัญชาในการเดินหน้ารับจำนำข้าวต่อไป ซึ่งต้องระวังความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนความเสียหายในสัดส่วนร้อยละ 80 ที่เหลืออยู่นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปดำเนินการพิจารณาขั้นต่อไป เมื่อมีการชี้มูลความผิดเพิ่มเติม เบื้องต้นพบว่ามีหลายบุคคลเกี่ยวข้อง มีการส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนำข้าวดำเนินการเอาผิดต่อไป ซึ่งยังมีอายุความดำเนินคดีเอาผิด 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2554