พณ.ทำความเข้าใจต่างชาติรับปีแห่งการลงทุน

พณ.ทำความเข้าใจต่างชาติรับปีแห่งการลงทุน

พณ.ทำความเข้าใจต่างชาติรับปีแห่งการลงทุน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมพัฒนาธุรกิจฯ ทำความเข้าใจธุรกิจต่างชาติ เตรียมพร้อมเริ่มต้นธุรกิจในไทย รับปีแห่งการลงทุน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมฯ ได้จัดอบรม “ธุรกิจต่างด้าว ต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย” ขึ้น โดยได้มีการเชิญกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ อาทิ นักลงทุน สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และสำนักงานบัญชี มาร่วมรับฟังข้อมูล ที่เป็นข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย และจากที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ปี 59 เป็น ‘ปีแห่งการลงทุน’ จึงต้องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ถือเป็นเรื่องจำเป็น 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 4,699 ราย มีเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ จำนวน 268,656 ล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงานคนไทย 64,216 คน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook