ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงิน ลดต้นทุนชาวนา 1 พันบาท ขอนแก่นรับ1.1พันล.

ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงิน ลดต้นทุนชาวนา 1 พันบาท ขอนแก่นรับ1.1พันล.

ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงิน ลดต้นทุนชาวนา 1 พันบาท ขอนแก่นรับ1.1พันล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น เปิดตัว“โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2559/60 ของรัฐบาล”

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีเปิด“โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2559/60 ของรัฐบาล” โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 23 นายพัฒนา นุศรีจัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนจากส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯร่วมพิธี จำนวนประมาณ 200 ราย

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.ได้กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า “โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2559/60 ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้มีความมั่นคง

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ชาวนามีรายได้มากขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2559/60 ที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 3,700,000 ราย รายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามนโยบายรัฐบาลแล้ว เช่นวันนี้ได้จัดพิธีจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการฯของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”


ทางด้าน นายธนู โตสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ โดยเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผู้ลงทะเบียนและมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมายทั้งหมดถึง 213,225 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูกข้าว 1,100,000 ไร่ รวมเป็นจำนวนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยในวันนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2559/60 เป็นจำนวนเงิน 11.7 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 1,530 ราย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook