Thaitrade.com คว้ารางวัลดีเด่นจากก.พ.ร.

Thaitrade.com คว้ารางวัลดีเด่นจากก.พ.ร.

Thaitrade.com คว้ารางวัลดีเด่นจากก.พ.ร.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าฯ เผย Thaitrade.com คว้ารางวัลดีเด่นจาก ก.พ.ร. เร่งพัฒนาต่อเนื่องสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างระหว่างประเทศได้รับรางวัลระดับดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเด่น จากผลงานบริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิตอล Thaitrade.com ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการพัฒนาและยกระดับบริการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นช่องทางการค้าออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสนำสินค้าและบริการของตนสู่ตลาดโลก

และรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับผลงานการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร Smart Online SMEs (S.O.S) โดยเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพ SMEs ทั้งในระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เน้นการพัฒนาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งให้ทันโลกออนไลน์ และยังช่วยผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปทำการค้าออนไลน์ได้จริงผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ติดตามผล กระตุ้นให้เกิดยอดขาย และช่วยเสริมสร้างให้ SMEs สามารถต่อยอดการค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเองต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook