ไทยขาดแคลนคนมีความรู้เรื่อง Big Data

ไทยขาดแคลนคนมีความรู้เรื่อง Big Data

ไทยขาดแคลนคนมีความรู้เรื่อง Big Data
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กสิกรไทย เผย ไทยขาดแคลนคนมีความรู้เรื่อง Big Data แนะภาครัฐควรจัดตั้งฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงการพัฒนาให้เกิดการใช้ข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data ว่า หากมีการนำเอา Big Data มาใช้ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ทั้งในส่วนของสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นในธุรกิจเดิมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันกับคู่แข่งที่ไร้ขอบเขตอย่างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ อย่าง อเมซอน หรือ อาลีบาบา

ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ยังเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาบุคคลที่มีความรู้เพื่อมาใช้ประโยชน์จาก Big Data เนื่องจากก่อนหน้านี้ ไทยเป็นฐานด้านการผลิต ซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จาก Big Data ในเรื่องของธุรกิจบริการ

อย่างไรก็ตาม การได้มาของ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้มีฐานข้อมูลกลาง ที่ผู้ประกอบการหรือคนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ใช้ประโยชน์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook