ก.ล.ต.ฟันซีอีโอหมื่นล้าน “ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ห้ามยุ่งตลาดทุน 2 ปี

ก.ล.ต.ฟันซีอีโอหมื่นล้าน “ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ห้ามยุ่งตลาดทุน 2 ปี

ก.ล.ต.ฟันซีอีโอหมื่นล้าน “ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ห้ามยุ่งตลาดทุน 2 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ก.ล.ต.ลงดาบ “ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” พักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 2 ปี เหตุเพิกเฉยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า


วันที่ 13 ก.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.sec.co.th ถึงกรณีที่ทาง ก.ล.ต.ได้พิจารณาลงโทษ นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งเป็นระบบงานหลักที่สำคัญและมีผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม โดยพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 2 ปี นอกจากนี้ จะเสนอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดนายประสิทธิ์ต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. พบการกระทำผิดดังกล่าวจากการเข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) โดยพบความบกพร่องในระบบงานการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ

จากการตรวจสอบพบว่า นายประสิทธิ์ มีส่วนในการกระทำผิดของบริษัทและละเลยการตรวจสอบดูแล โดยเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีและเพิ่มวงเงินให้กับลูกค้าหลายราย ทั้งที่ลูกค้ามีเอกสารทางการเงินไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่สอดคล้องกับมูลค่าธุรกรรมของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ

โดย ก.ล.ต. ระบุว่า การที่บริษัทกระทำผิดดังกล่าวเข้าข่ายกระทำผิดมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยนายประสิทธิ์ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท มีส่วนในการกระทำผิดของบริษัทและละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร จึงมีความผิดตามมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. เดียวกัน ก.ล.ต. จะเสนอการกระทำผิดต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิด ซึ่งหากนายประสิทธิ์ไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบจะดำเนินการกล่าวโทษต่อไป

นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ยังมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายประสิทธิ์เป็นเวลา 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 โดยในช่วงดังกล่าว นายประสิทธิ์จะไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการเป็นที่ปรึกษาของบริษัท และการปฏิบัติงานอื่นที่อยู่ในในธุรกิจตลาดทุน

ทั้งนี้ มีรายงานว่า การลงโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายประสิทธิ์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดหุ้น 2 ปีนั้นเกิดจาการอนุมัติวงเงินให้ลูกค้าที่เป็นตัวแทนหรือนอมินีของนักลงทุนรายใหญ่หลายรายใหญ่ เพื่อนำไปลงทุนซื้อขายหุ้นในกลุ่มบริษัทพลังงานของนักลงทุนรายใหญ่ที่ชื่อ ส.

ด้าน นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. เห็นว่า การมีระบบการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ดีจะช่วยลดโอกาสในการกระทำที่ไม่เหมาะสม อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ลูกค้าหรือตัวบริษัทหลักทรัพย์ และตลาดทุนโดยรวม

สำหรับนายประสิทธิ์นั้นถือเป็นผู้บริหารหนุ่มในตลาดหุ้นที่เป็นสุดยอดมนุษย์ทองคำไต่เต้ามาจากมาร์เก็ตติ้งจนได้รับการขนานนามว่าซีอีโอหมื่นล้านที่มีอายุน้อยที่สุด ปัจจุบันนายประสิทธิ์บริหารพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุน และนักการเมืองในตลาดหุ้นหลายหมื่นล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook