ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ทำยังไง และย้ายไปที่ไหนดี ?

ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ทำยังไง และย้ายไปที่ไหนดี ?

ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ทำยังไง และย้ายไปที่ไหนดี ?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การรีไฟแนนซ์” คือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อนำไปปลดภาระหนี้เงินกู้ที่ค้างอยู่อันเก่า ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูง คุณไม่สามารถผ่อนชำระได้อีกต่อไป จึงเลือกการรีไฟแนนซ์ เพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิมหรือเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ก็ได้ 

ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับ หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้ หรือพูดง่าย ๆ คือเมื่อทำการรีไฟแนนซ์มาแล้วหนี้สินสามารถลดลงจากเดิมได้นั่นเอง

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

1. ก่อนที่คุณจะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการขอสินเชื่อใหม่ (รีไฟแนนซ์) คุณจะต้องคำนวณว่า ดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิม เมื่อนำมาหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่

2. เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่า สามารถวางแผนในการผ่อนชำระค่างวด ได้จนครบสัญญา คุณก็สามารถติดต่อกับธนาคารต่างๆ ได้ทันที ทุกวันทำการ ไม่ว่าคุณจะทำการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม หรือสถาบันการเงินใหม่ คุณก็สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือเรียกร้องข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้นั่นเอง

3. หากคุณต้องการปิดยอดบัญชีจากสถาบันการเงินที่กู้เดิม ว่าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไร คุณจะต้องขอส่วนลดด้วย เพราะตามกฎหมาย ทางไฟแนนซ์ กรณีที่คุณสามารถปิดบัญชีก่อน ครบอายุสัญญาเช่าซื้อ ต้องลดดอกเบี้ย ที่เหลืออยู่ให้ครึ่งหนึ่ง

4. หลังจากทราบยอดแล้ว คุณสามารถสอบถามยอดรีไฟแนนซ์กับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อเปรียบเทียบยอดรีไฟแนนซ์ที่ได้ หัก ยอดบัญชีที่สถาบันการเงินไฟแนนซ์เดิม หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้ามีเงินเหลือคุณก็สามารถทำได้ หรือถ้ายอดไม่พอ ขาดเล็กน้อย คุณอาจจะเพิ่มเข้าไปได้เช่นเดียวกัน แต่คุณจะต้องลองเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับก่อน

5. หากคุณต้องการทำรีไฟแนนซ์ คุณจะต้องส่งเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ว่าต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ ให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรของคุณ เป็นตัวช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อทราบผล คุณจะได้รับทำการปิดบัญชีและรับเงินส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินใหม่ทันทีในวันนั้น โดยไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

6. เมื่อคุณได้รับเล่มมาแล้ว คุณจะได้ส่งให้กับสถาบันการเงินใหม่ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน จากนั้นสถาบันการเงินใหม่จะโทรหาคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ในการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ ก็ถือว่าสิ้นสุด


แนะนำสถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (คาร์ ฟอร์ แคช)

รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) ให้วงเงินสุงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ในวงเงินเดียวกัน พร้อมบริการจาก คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่ ที่ให้บริการคุณถึงบ้าน

หมายเหตุ *สงวนสิทธิ์มอบข้อเสนอเฉพาะแก่ลูกค้าที่ขอสินเชื่อออนไลน์ ที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อย โดยข้อเสนอตั้งหลัก 60 วัน จะมีผลนับจากวันที่ทำสัญญา
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระและผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนรถ รวมทั้งรายได้ และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
(หมดเขต 30 กันยายน 2559)

อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช

เงื่อนไข :
- ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ใช้ในการคำนาณเช่าซื้อเป็น “อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่”
- อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
- ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวเป็นคราวๆตามที่เห็นสมควร
เพียงคุณมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี ก็สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
หมายเหตุ : ข้อมูลเรานำมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ)


ธนาคารกรสิกรไทย (สินเชื่อรถช่วยได้)

สินเชื่อรถช่วยได้ของกสิกรไทย เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินไปชำระหนี้ค้างกับสถาบันการเงินเดิม ไม่ได้รับรีไฟแนนซ์ แต่เป็นการนำรถไปแลกเงิน เพื่อจะมาชำระหนี้อันเดิมของคุณ วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ อนุมัติผลภายใน 1 วัน คุณจะได้รับเงินภายใน 1 วัน หลังจากที่ได้ทำการโอนรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 72 เดือน อายุรถสูงสุด 17 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีอายุ 20 – 70 ปี
- มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล
- รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทสำหรับต่างจังหวัด
- มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อเพื่อเซ็นต์สัญญาได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย (ทุกสาขา) ใกล้บ้านท่าน
2. แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซด์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. ติดต่อที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เบอร์โทร 02-6969999


อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสำหรับสินเชื่อรถได้กสิกรไทย (อัพเดท 5 สิงหาคม 59)

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ (อัพเดท 5 สิงหาคม 59)


หมายเหตุ : สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยแบบปกติ (Flat Interest Rate) จะเปลี่ยนแปลงตาม อายุของรถยนต์ และระยะเวลาการผ่อนชำระ สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก MOR ขึ้นอยู่กับประกาศของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ขอสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งสำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ เป็นไปตามประกาศของบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทย
(ข้อมูลเรานำมาจากธนาคารกสิกรไทยโดยตรงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ)

สนับสนุนเนื้อหาโดย MoneyHub

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook