UP ตั้ง'พนัส สิมะเสถียร'นั่ง ปธ.กก.

               ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก (UP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2552 ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2552 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมาเพื่อทราบดังนี้                1. แต่งตั้ง ดร. พนัส สิมะเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป                2. บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมหรือไม่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเรื่องต่างๆ ล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม2552 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!