กคช.จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มฯที่สำนักงานใหญ่

กคช.จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มฯที่สำนักงานใหญ่

กคช.จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มฯที่สำนักงานใหญ่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กคช. จัดกิจกรรม 'สร้างรอยยิ้ม...เติมความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะ' ที่สำนักงานใหญ่ คลองจั่น

ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. ได้จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้แนวคิด "สร้างรอยยิ้ม...เติมความสุข สู่ลูกบ้านการเคหะ" ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะนำความสุข และรอยยิ้มกลับคืนมาสู่ชุมชน และประชาชนทุกคน ทั้งนี้ ในปี 2559 การเคหะแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดงเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้รณรงค์จัดกิจกรรมในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีจากลูกบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติในวันนี้ (11 ก.ย.) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้บริการออกใบรับรองผู้พิการ กรมทหารราบที่ 12 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ออกบูธเกม กระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่าย การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเงิน ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 ให้บริการตรวจสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีให้บริการตัดผม การเคหะแห่งชาติจัดฝึกอบรมอาชีพและอบรมให้ความรู้การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยบูธจำหน่ายสินค้าจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook