ธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญ 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และ 100 ปี สตง.

ธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญ 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และ 100 ปี สตง.

ธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญ 120  ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และ 100 ปี สตง.
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษา ของนักเรียนนายทหารบก และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจตราการรับจ่ายเงินงบประมาณและการคลังให้รัดกุมเกี่ยวกับการเงินของรัฐตามลำดับ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันนี้ (9 กันยายน 255๙) ณ กรมธนารักษ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 วาระ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา
นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระ สามารถขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นต้นไปที่


ส่วนกลาง
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ส่วนภูมิภาค
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ


นอกจากนี้ ยังสามารถจ่ายแลกผ่านระบบ e-catalog ใน www.treasury.go.th ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทรศัพท์ 0 2565 7966 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2278 5641 หรือ www.treasury.go.th นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว ในตอนท้าย