รมว.แรงงานประชุมการแก้ปัญหาค้ามนุษย์

รมว.แรงงานประชุมการแก้ปัญหาค้ามนุษย์

รมว.แรงงานประชุมการแก้ปัญหาค้ามนุษย์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมการแก้ปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4/2559 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน ตัวแทนจากกระทรวงอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 27 หน่วยงาน โดยที่ประชุมจะมีการหารือถึงผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานในการแปรรูปไก่และฟาร์มไก่ การดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบกระทำความผิดตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 รวมถึงจะพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยและการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook