พณ.จับมือNIDAทำแผนยุทธศาสตร์การค้า

พณ.จับมือNIDAทำแผนยุทธศาสตร์การค้า

พณ.จับมือNIDAทำแผนยุทธศาสตร์การค้า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ NIDA ทำแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี หวังใช้ขับเคลื่อน ศก. ท้องถิ่น คาด สรุปเริ่มแผนได้ ก.ย. นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (2560–2564) และได้มีการเดินสายระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแผน จนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าของแต่ละกลุ่มจังหวัดได้แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นขั้นสุดท้ายในระดับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะนำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน และมอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นำไปปฏิบัติ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน ก.ย. นี้เป็นต้นไป ซึ่งแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดจะสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook