นายกฯกำชับทำความเข้าใจเขตศก.กับปชช.

นายกฯกำชับทำความเข้าใจเขตศก.กับปชช.

นายกฯกำชับทำความเข้าใจเขตศก.กับปชช.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยร่าง กม.เขตเศรษฐกิจพิเศษคืบหน้า นายกฯ กำชับสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน เตรียมเปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่…) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป 


ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับว่าจะต้องมีการสร้างความเข้าใจในนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจไม่ต้องกังวล โดยรัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook