SCB Easy Application แจ้งปิดปรับปรุง

SCB Easy Application แจ้งปิดปรับปรุง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยพาณิชย์ ปิดปรับปรุง SCB Easy Application หลังขัดข้อง เปิดให้บริการอีกครั้ง 10 กันยายน นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอปิดปรับปรุงระบบ SCB Easy Application เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังเกิดขัดข้อง อันเป็นผลมาจากความนิยมในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Application มากขึ้น เพราะมีความสะดวก จึงทำให้มีผู้เข้าใช้งานในปริมาณที่สูงมาก ส่งผลให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยธนาคารจะเปิดบริการอีกครั้ง วันที่ 10 กันยายน 2559 ระหว่างนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอื่น ๆ ของธนาคารฯ ได้แก่ เว็บไซต์ www.scbeasy.com ซึ่งทำได้ทั้งช่องทางเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ, สาขา และ ATM หรือ สอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center  โทร.0-2777-7777