คมนาคมคุยกกร.คืบหน้าโครงการลงทุน

คมนาคมคุยกกร.คืบหน้าโครงการลงทุน

คมนาคมคุยกกร.คืบหน้าโครงการลงทุน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงคมนาคม หารือร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เร่งรัดความคืบหน้าโครงการลงทุน ทางราง ถนน น้ำ อากาศ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการหารือร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ว่า เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อเสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด กลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการ กกร. และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงข้อการลงทุนด้านต่าง ๆ อาทิ ทางบกประกอบด้วย การขนส่งทางถนนระหว่างไทย - กัมพูชา และไทย - มาเลเซีย การจำกัดความสูงของรถพ่วงและน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่จะผ่านเข้ามา รวมถึงการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 และ 212 เส้นทางหนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหารเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง 2 ง 3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร


นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายบัตร Easy Pass และการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมเส้นทาง East West Economic Corridor ส่วนข้อเสนอระบบราง จะเป็นโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการขนส่งทางราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ อีกส่วนคือการพัฒนาระบบรางเส้นทางมาบตาพุด - แหลมฉบัง และการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ขณะที่ทางน้ำก็จะมีการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ ส่วนทางอากาศ คือ การพัฒนาท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และการจัดตั้งนิคอุตสาหกรรมอากาศยาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook