ครม.เห็นชอบการทำเกษตรแปลงใหญ่

ครม.เห็นชอบการทำเกษตรแปลงใหญ่

ครม.เห็นชอบการทำเกษตรแปลงใหญ่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม. เห็นชอบโครงการสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ รวม 610 แปลง เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต พร้อมออกมาตรการช่วยผู้ปลูกมันสำปะหลัง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่รวม 610 แปลง เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ ซึ่งจะมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นผู้ปล่อยกู้วงเงิน 3,250 ล้านบาท และให้เกษตรกรกู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 โดยหากเป็นการกู้เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ จะมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี แต่หากเป็นการกู้เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียน จะมีระยะเวลาเพียง 1 ปี

พร้อมกันนี้ ครม. ได้อนุมัติให้ดำเนิน 4 โครงการ เพื่อดูแลราคาผลผลิตมันสำปะหลังที่ล้นตลาดในช่วงต้นปีแบบครบวงจร รวม 32.22 ล้านตัน วงเงิน 3,240 ล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook