พพ.ชี้พื้นที่ศักยภาพพลังงานลมใหม่

พพ.ชี้พื้นที่ศักยภาพพลังงานลมใหม่

พพ.ชี้พื้นที่ศักยภาพพลังงานลมใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พพ. ชี้ พื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมใหม่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา เพชรบุรี ลพบุรี ร้อยเอ็ด

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลความเร็วลมจากเสาวัดลมที่ พพ. ติดตั้งไว้ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เบื้องต้นพบอีก 4 จังหวัด ที่มีศักยภาพของพลังงานลม เหมาะสำหรับผู้ประกอบการจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าในลักษณะทุ่งกังหันลม (Wind Farm) ได้แก่ พื้นที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา พื้นที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พื้นที่ ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และพื้นที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558 – 2579 หรือ AEDP2015 กำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไว้ที่ 3,000 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันมีโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 234 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จำเป็นจะต้องตั้งเสาวัดลมตรวจสอบศักยภาพความเร็วลมอีกอย่างน้อย 1-2 ปี เนื่องจากการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าในลักษณะทุ่งกังหันลมใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนผู้ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ด้วยการกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) หน่วยละ 6.06 บาทเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งผู้ประกอบการรายใดต้องการข้อมูลศักยภาพความเร็วลมเบื้องต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพลังงานลม สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ. โทร. 0 2223 0021-9 ต่อ 1204 หรือ 1221

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook