นำร่องจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่าน อีเพย์เมนต์ 9 ก.ย.59

นำร่องจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่าน อีเพย์เมนต์ 9 ก.ย.59

นำร่องจ่าย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผ่าน อีเพย์เมนต์ 9 ก.ย.59
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ดีเดย์จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กว่า 85,000 คน ผ่าน “อี-เพย์เมนต์” พร้อมกัน 9 ก.ย. นี้

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นผู้จ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนโดยตรง เริ่มจากการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง ในอัตราเดือนละ 400 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธินี้ทั้งสิ้น 85,000 คน ใช้เงินประมาณ
34 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐให้กับประชาชนโดยตรง และจะมีการขยายผลไปยังเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook