ธปท.สั่งด่วนแบงก์ ตั้งรหัสผ่านใหม่ แนะใช้เทคโนสแกนม่านตาฯ

ธปท.สั่งด่วนแบงก์ ตั้งรหัสผ่านใหม่ แนะใช้เทคโนสแกนม่านตาฯ

ธปท.สั่งด่วนแบงก์ ตั้งรหัสผ่านใหม่ แนะใช้เทคโนสแกนม่านตาฯ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธปท.ออกประกาศให้ทุกแบงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ ป้องกันโจรกรรมเงินในบัญชี แนะเร่งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้ ทั้งม่านตา เสียง ลายนิ้วมือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ ที่ ธปท.ฝตส.(03)ว.1037/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ผ่าน Call Center มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีผู้ให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน ได้ถูกมิจฉาชีพโจรกรรมเงินในบัญชี โดยอาศัยช่องโหว่ในการขอรับรหัสผ่านใหม่ทางคอลเซ็นเตอร์เพื่อเข้าถึงบัญชีการทำธุรกรรมออนไลน์ของลูกค้า ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตดังกล่าว ธปท.จึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าในการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านคอลเซ็นเตอร์

โดยการตั้งคำถามเพื่อพิสูจน์ตัวตน ควรเป็นคำถามที่ยากต่อการคาดเดาและสะท้อนพฤติกรรมของลูกค้าและมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น คำถามพฤติกรรมการชำระเงินการโอนเงิน การใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีกับสถาบันการเงิน เป็นต้น และสถาบันการเงินควรควบคุมดูแลให้มีการใช้คำถามดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงชุดคำถามที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนให้มีความรักกลุ่มและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สถาบันการเงินควรใช้ข้อมูลประเภทอื่นในการพิสูจน์ตัวตนควบคู่กับการตั้งคำถามด้วย เช่น ใช้รหัสกับระบบตอบรับอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ ไบโอแมทริกซ์ (biometrics) เช่น การใช้ใบหน้า เสียง เป็นต้น

นอกจากนี้สถาบันการเงินควรสร้างความรู้และความตระหนักให้กับลูกค้าในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน (ยูสเซอร์เนม) รหัสผ่าน (พาสเวิร์ด) รหัสการยืนยันการทำธุรกรรม (โอทีพี) เป็นต้น รวมทั้งขอให้หน่วยงานด้านการกำกับปฏิบัติงานและหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและสอบทานเพื่อให้การทำธุรกรรมตามแนวปฏิบัตินี้เป็นไปอย่างเคร่งครัดด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook