อนุมัติงบเฉียด 5 พันล้านให้ 5 โครงการเปลี่ยนอาชีพทำนา

อนุมัติงบเฉียด 5 พันล้านให้ 5 โครงการเปลี่ยนอาชีพทำนา

อนุมัติงบเฉียด 5 พันล้านให้  5 โครงการเปลี่ยนอาชีพทำนา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม.อนุมัติ 5 โครงการ ปรับเปลี่ยนอาชีพทำนาไปสู่อาชีพอื่น ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตั้งงบเฉียด 5 พันล้าน เริ่มโครงการตั้งแต่ สิงหาคม 2559 ถึง กันยายน 2560

 

เมื่อวานนี้(17 ส.ค. 59 ) คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการส่งเสริมชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น โดยมีทั้งสิ้น 5 โครงการ โดย 4 โครงการแรกดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ คือชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว จะมีการสนับสนุนให้เปลี่ยนมาเลี้ยง 1 กระบือ  2 โคเนื้อ  3แพะ และ 4 ทำนาหญ้า มีการให้สินเชื่อชาวนาผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 เกษตรกรจ่ายเองอีกแค่ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 10,686 ล้านบาท และมีงบประมาณกว่า 2,301 ล้านบาท

 

สำหรับเงื่อนไขการปล่อยกู้มีดังนี้ คือ

โครงการเลี้ยงกระบือ กำหนด ครอบครัวละ 5 ตัว ระยะเวลากู้ 6 ปี มีเป้าหมาย 25,000 ครัวเรือน

ส่วนโครงการเลี้ยง โคเนื้อ กำหนดครอบครัวละ 5 ตัว ระยะเวลากู้ 6 ปี เป้าหมาย 24,000 ครัวเรือน

โครงการเลี้ยงแพะ สนับสนุนครอบครัว 32 ตัว ในระยะเวลากู้ 5 ปี เป้าหมาย 500 ครัวเรือน

เเละโครงการทำนาหญ้า 500 ครัวเรือน ให้ระยะเวลากู้ 3 ปี

 

โดยชาวนาที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีพื้นกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองตั้งแต่ 7 ไร่ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ไร่ ต้องกันพื้นที่ปลูกพืช 5 ไร่ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการไว้ 150,000 ไร่ คิดเป็นจำนวนประชากร 30,000 ครัวเรือน

 

โครงการสุดท้ายหรือโครงการที่ 5 คือ พื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น สนับสนุนให้ชาวนาเลี้ยงปลาและไก่  มีงบประมาณกว่า 2,610 ล้านบาท  โดยชาวนาสามารถปรึกษาเกษตรจังหวัดเพื่อประกอบอาชีพได้ ซึ่ง ในช่วงที่ปรับปรุงพื้นที่ภาครัฐจะจ่ายให้ 5,000 บาท โดยปรับพื้นที่เลี้ยงปลาจะได้เงิน 2,300 บาทต่อเดือน และปรับพื้นที่เลี้ยงไก่จะได้รับเงิน 2,844 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ สิงหาคม 2559 ไปจนถึงกันยายน 2560

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook