คลัง ชง ครม. ออก ก.ม.ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

คลัง ชง ครม. ออก ก.ม.ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

คลัง ชง ครม. ออก ก.ม.ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลังเตรียมนำร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เสนอ ครม. เบื้องต้น บังคับให้ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องตั้งกองทุนฯเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน  กำหนดเงินสะสม สมทบ 3 % ใน 3 ปีแรก ก่อนขยับเป็น 5 % และ 7 % ในภายหลัง

 

ตามที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดในการดูและและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนทำงาน ในวัยหลังเกษียณอายุการทำงาน โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือ กบช. ขึ้นมานั้น ล่าสุด นายสมชัย  สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมที่จะนำร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือ กบช. เสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  หลังจากที่มีการร่าง พ.ร.บ.เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับ หลักเกณฑ์สำคัญในเบื้องต้น  จะกำหนดบังคับให้ ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญขึ้นมา เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลพนักงานหลังวัยทำงาน

 

สาหตุที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างพนักงาน 100 คนขึ้นไปต้องจัดตั้งนั้น เพราะ ไม่อยากให้ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบมีภาระในการจัดตั้งกองทุน กบช.ขึ้นมา

 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม และสมทบ ของสมาชิกกองทุนนั้น กำหนดให้พนักงานจ่ายเงินสะสม  3  % ของเงินเดือน ส่่วนนายจ้างในอัตรา 3 % เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ 1ต่อ1 หลังจากนั้น จะปรับอัตราเป็น 5 %  และอัตราสูงสุดอยู่ที่ 7 % อย่างไรก็ตาม ในส่วนของลูกจ้าง ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสะสม แต่ ในส่วนของนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบให้ฝ่ายเดียว เนื่องจาก ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับรายได้ของลูกจ้าง และวางเงินออมจากนายจ้างเพื่อชีวิตหลังเกษียณปูทางไว้ให้ก่อน