ไทยจับมือเกาหลีใต้ต้านประมงไอยูยู

ไทยจับมือเกาหลีใต้ต้านประมงไอยูยู

ไทยจับมือเกาหลีใต้ต้านประมงไอยูยู
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไทยจับมือเกาหลีใต้ ต้านประมงไอยูยู เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมหลังลงนามสองประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ มุ่งควบคุมนำเข้า-ส่งออกระหว่างกัน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือความร่วมมือด้านประมง และลงนามร่วมกับ นายคิม ยอง ซุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาสมุทรและประมง (MOF) สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือและข้อตกลงกับทางเกาหลี 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออก โดยไทยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมง IUU ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการควบคุมมาตรฐานสินค้าประมงนำเข้า-ส่งออก โดยไทยและเกาหลี ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจับและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมง เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลบนใบรับรองการจับสัตว์น้ำมีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย จะตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการประมง IUU ของไทยและเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงเจตจำนงของไทยในการสร้างความร่วมมือด้าน IUU กับนานาชาติ 

โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ไทยได้ส่งออกสินค้าประมงไปยังเกาหลี ปริมาณ 29,040 ตัน มีมูลค่ากว่า 5,621 ล้านบาท มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ กุ้งสดแช่เย็น/แช่แข็ง มีการนำเข้าสินค้าประมงจากเกาหลี ปริมาณ 90,693 ตัน มีมูลค่า ประมาณ 4,208 ล้านบาท คาดว่าจากความร่วมมือด้านการประมงต่าง ๆ ระหว่างไทย-เกาหลี จะสามารถช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันให้มีการขยายมูลค่าการส่งออกระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้น 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook