ธนารักษ์ เปิดแลกและจองเหรียญที่ระลึก 7 รอบ 12 สิงหาฯ เริ่ม 11 ส.ค.นี้

ธนารักษ์ เปิดแลกและจองเหรียญที่ระลึก 7 รอบ 12 สิงหาฯ เริ่ม 11 ส.ค.นี้

ธนารักษ์ เปิดแลกและจองเหรียญที่ระลึก 7 รอบ 12 สิงหาฯ เริ่ม 11 ส.ค.นี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมธนารักษ์เปิดจองและจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันนี้ (10สิงหาคม 2559) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปีมหามงคลยิ่ง 2559 นี้ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

โดยจัดทำเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ประกอบด้วย

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 50 บาท

เหรียญที่ระลึกทองคำขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 550,000 บาท

เหรียญที่ระลึกทองคำประเภทธรรมดาจำหน่ายราคาเหรียญละ 20,000 บาท

เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,500 บาท

เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย จำหน่ายราคาเหรียญละ 100 บาท

และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษ และชนิดสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท


อธิบดีกล่าวต่อว่าเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษ์จัดทำด้วยความตั้งใจ สวยงาม และประณีตบรรจงเหมือนดังเช่นเหรียญที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ ที่ผ่านมาโดยรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกฯ หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงใช้สอยตาม พระราชอัธยาศัย


โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดทองคำ และเงิน และเหรียญที่ระลึกทุกประเภทมีกำหนดเปิดรับจอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สถานที่รับจอง ดังนี้


- สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลานกรุงเทพฯ
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
- ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 50 บาทจะจ่ายแลกตั้งแต่วันที่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบขณะนี้ได้เปิดจำหน่ายแล้ว

ส่วนกลางสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลานกรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ส่วนภูมิภาค ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ศาลาธนารักษ์ 2ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจำหน่ายผ่านทางระบบ www.treasury.go.th
ทั้งนี้ กำหนดรับเหรียญประมาณเดือนธันวาคม 2559 ณ สถานที่รับจองที่กำหนดไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทร.0 2565 7966 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.0 2278 5641