คมนาคมถกปรับปรุงสถานีBTSสะพานตากสิน

คมนาคมถกปรับปรุงสถานีBTSสะพานตากสิน

คมนาคมถกปรับปรุงสถานีBTSสะพานตากสิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหาแนวทางการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน (S6) ว่า ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน (S6) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน (S6) สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ เรือ และรถไฟฟ้าในการเดินทางของประชาชนให้สามารถเชื่อมต่อไปในเมืองหรือนอกเมืองได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook