ท่องเที่ยวแนะขยายสนามบินรองรับปริมาณ

ท่องเที่ยวแนะขยายสนามบินรองรับปริมาณ

ท่องเที่ยวแนะขยายสนามบินรองรับปริมาณ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อุตฯ ท่องเที่ยว แนะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การเชื่อมโยงคมนาคม ขยายท่าอากาศยาน รองรับนักท่องเที่ยว

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวในการเสวนา DASTA Forum 2016 ว่า ในอนาคตภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องขยายท่าอากาศยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงการคมนาคมที่ปัจจุบันยังมีปัญหา
เรื่องรอยต่อและการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากหัวเมืองใหญ่สู่เมืองรอง และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังนั้น ไทยจำเป็นต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาอารยสถาปัตย์ให้เกิดการเชื่อมโยงและครอบคลุม ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ การพัฒนาบุคลากรให้องค์ความรู้กับผู้บริหารในระดับท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าบางสถานที่ยังไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวด้านร้านค้า ด้านการคมนาคม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook