ธ.ก.ส.ขนผลิตภัณฑ์ ร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช พร้อมลุ้นรางวัลเพียบ

ธ.ก.ส.ขนผลิตภัณฑ์ ร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช พร้อมลุ้นรางวัลเพียบ

ธ.ก.ส.ขนผลิตภัณฑ์ ร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช พร้อมลุ้นรางวัลเพียบ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพจากแฟ้มภาพ

ธ.ก.ส.นำผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและสินเชื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ณ MCC Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ให้ร่วมลุ้น ร่วมออมและร่วมสนุกกับกิจกรรมในบูธของธนาคาร 

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ลุ้นรถ ลุ้นทอง ลุ้นรางวัล เปิดรับฝากจากบุคคลทั่วไป โดยฝากเงินทุก ๆ 2,000 บาท ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ พิเศษ! ฝาก 5,000 บาท ติดต่อกัน 5 เดือน รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 5 สิทธิ์

โครงการเงินออมธนาคารต้นไม้ เพิ่มคุณค่าเงินออมได้มากกว่าดอกเบี้ย เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 10,000 บาท ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.55% (แบบวันชนวัน) ไม่เสียภาษี ธนาคารสมทบในอัตรา 0.25% ต่อปี

ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส.เพิ่มรัก 12/10 เริ่มต้นออมเพียงวันละ 10 บาท คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ส่งฝาก 10 ปี คุ้มครอง ถึง 12 ปี จ่ายชดเชยรายได้ในกรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

กองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) เก็บออมเงินวันนี้ ท่านจะมีบำนาญใช้ในอนาคตเป็นหลักประกันดำรงชีวิตยามชรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช. คือ มีสัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างและไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐ หรือเอกชน สมาชิกจะต้องสะสมเงินไม่น้อยกว่า 50 บาท เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป ตามอายุของสมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่เกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.และกลุ่มเยาวชน เช่น นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการโรงเรียนธนาคาร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม

พร้อมทั้งมีบริการสินเชื่อ เช่น โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับเป็น SME เกษตร วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เป็นเวลา 7 ปี โครงการสินเชื่อเพื่อการผลิตฤดูกาลใหม่ (Jump Start) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาผลผลิตตกต่ำให้กลับมาทำการผลิตได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ปัจจุบันคือร้อยละ 7 หรือตามประวัติการชำระหนี้ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 250,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

และยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรทั่วไป และเกษตรกรลูกค้าธนาคาร กับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 อัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระค่าเบี้ยประกัน 40 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันอีก 60 บาทต่อไร่ กรณีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ธนาคารจะอุดหนุนให้ 40 บาทต่อไร่ ตามส่วนเงินกู้เพื่อการเพาะปลูกข้าวตามที่จ่ายจริง โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,000 บาทต่อไร่

สามารถขอยื่นความประสงค์พร้อมทำประกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2559 นี้ ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือที่สนใจทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ไม่ว่าจะเปิดบัตร ATM ชำระค่าบริการต่างๆ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ PromptPay หรือลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับของที่ระลึกและร่วมสนุกกับเกมส์ “ยิงปืน” หรือเกมส์ “หย่อนปิงปองเสี่ยงโชค” รับคูปองลุ้นรางวัลในกิจกรรม “ออมดี๊ดี มีพร้อมเพย์ 

เฮลุ้นทอง” ชิงรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล จับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 พิเศษ!

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 พบกับ “ตุ๊กกี้ ชิงร้อย”