ครม.อนุมัติสินเชื่อประชารัฐ50000บ./รายดอกเบี้ย0%

ครม.อนุมัติสินเชื่อประชารัฐ50000บ./รายดอกเบี้ย0%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติสินเชื่อประชารัฐ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 0% ปีแรก ผ่านธนาคารออมสิน พร้อมไฟเขียวแผนส่งเสริมการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าในประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวประชารัฐ โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือ 3 ด้านผ่านธนาคารออมสิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการแรก คือ มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน โดยกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือคือ ผู้ประกอบการอิสระรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มแม่บ้าน ผู้รับจ้างทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และผู้กู้ เมื่อกู้และชำระแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยสินเชื่อที่จะได้รับนั้น วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย หรือตามความจำเป็น และรวมวงเงินเดิมแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และเวลากู้ยืม 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน สามารถยื่นได้ถึงสิ้นปีนี้

ส่วนมาตรการที่ 2 คือ มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ที่มีการกู้ยืมกับธนาคารออมสิน โดยจะพักชำระเงินต้นเป็นเวลาสูงสุด 3 ปี แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ ขณะเดียวกันเมื่อพักชำระเงินต้นในส่วนของการขยายเวลาการชำระหนี้นั้นจะได้เท่ากับการชำระหนี้เงินต้นเท่านั้น สำหรับมาตรการสุดท้าย มาตรการให้ความรู้ การพัฒนาอาชีพ สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้สั่งการกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ในการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าในประเทศ รถโดยสารไฟฟ้า และรถยนต์นั่งขนาดเล็กระบบไฟฟ้า ให้กับกลุ่มบริษัทที่สนใจยื่นแผนดำเนินการ แผนลงทุน หรือชิ้นส่วนที่สำคัญ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้ารถไฟฟ้าสำเร็จรูปหรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มีการผลิต ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ผลิต


นอกจากนี้ ยังได้สั่งการกรมการขนส่งทางบก ให้ทบทวนประกาศกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ที่ในปัจจุบันกำหนดกำลังวัตต์ที่ 15 กิโลวัตต์ ให้ปรับลดลง เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นที่สนใจจะลงทุนแต่มีปัญหาเรื่องกำลังวัตต์ดังกล่าว ซึ่งหากมีการปรับลดลงได้ จะเริ่มเข้ามาลงทุนในช่วงต้นปีหน้า

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สินเชื่อประชารัฐ