สมคิด ดันมาตรการสินเชื่อประชารัฐ ปล่อยกู้อาชีพรับจ้าง ฯดอกเบี้ย 1 %

สมคิด ดันมาตรการสินเชื่อประชารัฐ ปล่อยกู้อาชีพรับจ้าง ฯดอกเบี้ย 1 %
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกเศรษฐกิจ เตรียมดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรากหญ้าอีกรอบ ดันเงินกู้ประชารัฐปล่อยกู้ไม่กิน 2 แสนต่อราย 5 ปี ปลอดดอกปีแรก ปีถัดไปคิด 1 % พร้อมพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี 3 ปี เสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เตรียมเสนอมาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยประกอบไปด้วย

1. มาตรการเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ เช่น วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวทำวิสาหกิจชุมชน ผ่านธนาคารออมสิน  ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สูงสุด 200,000 บาทต่อราย ซึ่งจะไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก และคิดดอกเบี้ย 1% ในปีถัดไป

2. มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกค้าธนาคาร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่จะได้รับการพักชำระเงินต้น 3 ปี ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยังมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เหลืออยู่ ซึ่งจะได้รับการพักชำระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี ส่วนเงินต้นยังจ่ายตามเดิม

นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมดำเนินการในอีกหลายเรื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีรายได้น้อย และเศรษฐกิจฐานราก เช่น การยกระดับความสามารถให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถทำการตลาดได้ด้วย, โครงการพักหนี้ให้กับลูกค้าธนาคารออมสินที่มีปัญหาเรื่องภาระในการชำระหนี้, โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย, การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ