BOI เตรียมหนุน 2 โครงการในภูเก็ต

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการที่ เข้าไปลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 156 ล้านบาท โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่ง เสริมการลงทุนของบีโอไอ   สำหรับ กิจการแรกเป็นการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท ภูเก็ต โออีเอ็ม จำกัด  มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 76 ล้านบาท ผลิต เซอร์จิคัล เมส (Surgical Mesh) ซึ่งเป็นวัสดุที่ใส่ไว้ภายในจุดที่ผ่าตัด เพื่อช่วยสมานแผล ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น โดยวัสดุดังกล่าวจะมีคุณสมบัติพิเศษ ละลายเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ภายในร่างกายได้โดยไม่มีอันตราย มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 250,000 ชิ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นผลสำเร็จจากการนำเอาใยสังเคราะห์ที่ได้จาก การวิจัยพัฒนาของบริษัทจากประเทศสวีเดน มาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังส่งเสริมการขยายกิจการลงทุนแก่บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด  ให้บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว  เงินลงทุนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท  เพื่อรองรับความต้องการพื้นที่จอดเรือประเภทต่างๆ เช่น เรือสำหรับท่องเที่ยว เรือสปีดโบ๊ท และลูกค้าเรือยอชต์ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และสถานที่จอดเรือแก่ลูกค้าในจังหวัดภูเก็ตมีไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันมีลูกค้าเรือยอชต์ที่เข้ามาจอดประมาณ 1,000-1,500 ลำต่อปี  และใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เฉลี่ยลำละประมาณ 60 วัน สำหรับรูปแบบของโครงการจะให้บริการที่จอดเรือท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น อีก  80 ลำ จากที่บริษัทได้ลงทุนในกิจการดังกล่าวมาแล้ว 2 โครงการ ให้บริการที่จอดเรือแล้ว 250 ลำ และที่พัก 116 ห้อง โดยกิจการที่ได้รับส่งเสริมใหม่จะครอบคลุมการให้บริการทั้งบนบกและใน น้ำ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  เช่น รถเครนยกเรือ โรงเหล็ก สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก และสเตนเลส โรงซ่อมบำรุงเรือ รวมถึงการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำจืด และไฟฟ้า เป็นต้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!