เอกชนหวังรัฐหนุนรถไฮบริดก่อนรถยนต์ไฟฟ้า

เอกชนหวังรัฐหนุนรถไฮบริดก่อนรถยนต์ไฟฟ้า

เอกชนหวังรัฐหนุนรถไฮบริดก่อนรถยนต์ไฟฟ้า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เอกชน หวังรัฐหนุนรถไฮบริด ก่อนก้าวกระโดดสู่รถยนต์ไฟฟ้า มองยังเร็วเกินไป

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนยอมรับว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่ประเทศไทยจะก้าวกระโดดไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเบื้องตนอยากให้ภาครัฐสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฮบริดก่อน เพราะมีชิ้นส่วนบางรายการที่สามารถใช้ร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้าได้ เช่น มอเตอร์ แบตเตอรี่ ซึ่งจะจูงใจให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศพัฒนากระบวนการผลิตได้ในระยะเริ่มต้น

โดยปัจจุบันรถยนต์ไฮบริดยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะราคาสูงกว่ารถยนต์นั่งทั่วไป จึงอยากให้รัฐบาลมีมาตรการลดหย่อนภาษีผู้ผลิตเพื่อให้ต้นทุนไม่สูงมากนัก และอยากให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศนำร่องมาขายในประเทศก่อน 5,000 คัน รวมถึงการเสนอแผนการผลิตที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศเป็นหลัก โดยในส่วนของรัฐบาลก็ควรกำหนดเงื่อนไขว่าหากผู้นำเข้าไม่สามารถลงทุนผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศได้จะมีบทลงโทษอย่างไร หากมีความชัดเจนเชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ระหว่างสำรวจผลกระทบว่าผู้ประกอบการรายใดจะได้รับผลกระทบจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนถังน้ำมัน ท่อไอเสีย และหม้อน้ำ น่าจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก ๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าราคากับเทคโนโลยีจะเป็นแรงกระตุ้นให้คนสนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจนนำไปสู่การจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาศึกษาตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook