พณ.มั่นใจเศรษฐกิจลาวดีเร่งทำยุทธศาสตร์

พณ.มั่นใจเศรษฐกิจลาวดีเร่งทำยุทธศาสตร์

พณ.มั่นใจเศรษฐกิจลาวดีเร่งทำยุทธศาสตร์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมส่งเสริมการค้า ฯ มั่นใจ เศรษฐกิจลาวดี เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วม ขยายการค้าการลงทุนเพิ่ม

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงเศรษฐกิจภาพรวมของ สปป.ลาว ในปี 2559 ว่า ยังจะขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ซึ่งเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 3 อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8 และธุรกิจการให้บริการขยายตัวร้อยละ 9 โดยไทยมีนโยบายให้ความสำคัญกับ CLMV จึงได้เร่งจัดทำยุทธศาสตร์และแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางถนน สะพาน และรถไฟ ตลอดจนทางเดินอากาศ เพื่อเชื่อมสู่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และนอกอาเซียน อาทิ จีน และอินเดีย ขณะที่ลาวได้ประกาศนโยบาย “แบตเตอรีแห่งเอเชีย” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งลาวต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการทำการเกษตรอินทรีย์

โดยในปี 2559 การค้าระหว่างไทย-ลาว ช่วง 5 เดือนแรก มีมูลค่า 2,379 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.38 แบ่งเป็นการส่งออก 1,705 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ลดลงร้อยละ 3 และนำเข้า 674 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19 โดยสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่น ๆ  สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook