ธนาคารรัฐรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรก

ธนาคารรัฐรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรก

ธนาคารรัฐรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันแรกเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับ ปชช.ที่คาดว่าจะทยอยเดินทางมา

ในวันนี้เป็นวันแรก ที่รัฐบาลจะเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยผ่านธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยการลงทะเบียนจะอยู่ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป โดยบรรยากาศ
ล่าสุด ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาในช่วงสาย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเพื่อให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม และยั่งยืน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541 อยู่ในภาวะว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2558

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook