สั่ง ก.แรงงานทำแผนปฏิบัติการรับมือ สถานการณ์เลิกจ้าง

สั่ง ก.แรงงานทำแผนปฏิบัติการรับมือ สถานการณ์เลิกจ้าง

สั่ง ก.แรงงานทำแผนปฏิบัติการรับมือ สถานการณ์เลิกจ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเลิกจ้าง จัดทำ Action Plan เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือปิดกิจการของสถานประกอบกิจการ

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขสถานการณ์เลิกจ้าง โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จัดระบบการช่วยเหลืออย่างครบวงจร ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่


1) ส่วนกลาง รายงานผู้บริหารและผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อประชุมทีมเฉพาะกิจประเมินสถานการณ์เตรียมลงพื้นที่และให้ทุกหน่วยงานส่วนกลางประสานกับหน่วยงานในพื้นที่

2) ส่วนภูมิภาค รายงานผู้บริหารและผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ประสานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคลของ สปก. เพื่อประสานขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนลูกจ้าง การจ่ายค่าจ้าง และขอความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดหาตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจากระบบ Smart Job Center โดยการ Matching ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน พร้อมให้บริการแนะแนวอาชีพและแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ ชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์การประกันการว่างงานและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ที่ลูกจ้างจะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

พร้อมให้บริการรับแบบขึ้นทะเบียนคนว่างงานและชราภาพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชาชีพที่ให้บริการฝึกอบรมเพื่อประกอบอาชีพอิสระ และเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพ รวมถึงการประสานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ โดยการดำเนินการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 วัน

นอกจากนั้น รมว.แรงงาน ได้สั่งการเชิงรุก มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานทุกระยะ เพื่อประโยชน์แก่ผู้หางานจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 38,000 – 45,000 อัตรา โดยเฉพาะเดือน พ.ค. 59 มีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างมายังหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน จำนวน 38,806 อัตรา และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้นจำนวน 2,213 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.05 ดังนั้น ผู้ที่กำลังหางานทำหรือต้องการเปลี่ยนงานสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามสายด่วน 1694


ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ได้มอบหมายให้นายสุเมธ มโหสถ รองปลัด กระทรวงแรงงาน หารือกับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อช่วยเหลือพนักงานกรณีการเลิกจ้างลูกจ้างเหมาค่าแรง ตาม โครงการจากกันด้วยใจ ณ กระทรวงแรงงาน ด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook