แรงงานเผยเลขผู้หางานผ่านSmart Job Center

แรงงานเผยเลขผู้หางานผ่านSmart Job Center
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เผย ปี 57 - มิ.ย. 59 มีผู้หางานทำ พร้อมได้รับการบรรจุ ผ่าน Smart Job Center จำนวน 1,076,218 คน ด้านรัฐมนตรีสั่งติดตามทุกระยะ

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 พบมีผู้หางานทำได้รับการบรรจุผ่าน Smart Job Center เฉพาะการทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศแล้ว จำนวน 1,076,218 คน โดยแยกเป็น ปี 2557 จำนวน 371,635 คน ปี 2558 จำนวน 417,707 คน และปี 2559 ถึงเดือน มิ.ย. มีจำนวน 286,876 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุงานประมาณ 10,992,802,735 บาทต่อเดือน 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุก ตรวจสอบตำแหน่งงานทุกระยะ เพื่อประโยชน์แก่ผู้หางานจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 38,000 – 45,000 อัตรา โดยเฉพาะเดือน พ.ค. 59 มีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างมายังหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน จำนวน 38,806 อัตรา และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้นจำนวน 2,213 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.05 ดังนั้น ผู้ที่กำลังหางานทำหรือต้องการเปลี่ยนงานสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามสายด่วน 1694

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!