คปภ.เผยประชาชนสนใจประกันภัยรายย่อย

คปภ.เผยประชาชนสนใจประกันภัยรายย่อย

คปภ.เผยประชาชนสนใจประกันภัยรายย่อย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คปภ. เผย ประชาชนให้ความสนใจประกันภัยรายย่อย ดันยอดกรมธรรม์ เทศกาลโต 2 - 3 เท่าตัว

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย หรือ ไมโครอินชัวรันส์ ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ เงื่อนไขไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึง เช่น กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ และกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยแบบอื่น ๆ ของบริษัทประกันชีวิต-วินาศภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ยอดกรมธรรม์ที่มีผลบังคับถึง 30 เมษายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 398,388 กรมธรรม์ มีจำนวนเบี้ยประกันภัย 529,562,646 บาท

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะให้ระบบประกันภัยมารองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว หรือคนที่อยู่ข้างหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง โดยสำนักงาน คปภ. มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีกรมธรรม์สำหรับรายย่อยมีการจำหน่ายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีหลักประกันภัยที่มั่นคงและสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างเท่าเทียมกัน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook