ร.ฟ.ท.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 20 มิ.ย.

ร.ฟ.ท.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 20 มิ.ย.

ร.ฟ.ท.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 20 มิ.ย.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การรถไฟ จับมือหลายภาคส่วนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 20 มิถุนายนนี้ ทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟ

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 มิถุนายนนี้ ทาง ร.ฟ.ท. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหาร กรมราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ประชาชนรวมถึงชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณทางรถไฟ เข้ามาร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดระเบียบกองไม้หมอน รางเหล็ก และปรับภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟร่วมกัน ตั้งแต่สถานีสามเสน - จิตรลดา - ยมราช ตลอดจนพื้นที่โดยรอบสถานีกรุงเทพ ให้มีความสะอาด สวยงาม และช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสถานีกรุงเทพ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร ภาครัฐ และประชาชน ได้เห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมต่อการบำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหวงแหนบริการรถไฟ ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติร่วมกัน ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรการของรถไฟฯ ประชาชน และผู้ใช้บริการรถไฟอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ร.ฟ.ท. จับมือหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ตลาดนัดจตุจักร โดยจะเป็นการร่วมมือกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านค้า สิ่งแวดล้อมภายในตลาดนัดจตุจักร ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook