พาณิชย์จัดเวทีStartupยกระดับSMEs

พาณิชย์จัดเวทีStartupยกระดับSMEs

พาณิชย์จัดเวทีStartupยกระดับSMEs
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ จัดเวที นำ Startup เสนอ “Smart Business Solution for SMEs” ยกระดับ SMEs ให้พัฒนามากขึ้น

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มี กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และรับผิดชอบพันธกิจด้านการสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับกลุ่ม Startup กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาสภาพแวดล้อมการส่งเสริม Startup ที่บูรณาการ โดยในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “Smart Business Solution for SMEs” ให้ความรู้
กับ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ได้รับรู้มุมมองแนวคิด และประโยชน์ของธุรกิจ Startup สามารถนำเทคโนโลยี หรือ เครื่องมือทางธุรกิจที่พัฒนา โดย Startup ไทย ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างธุรกิจได้

และในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม นี้ จะมีการจัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ Startup อย่างครบวงจร ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook