เปิดรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คนมีบ้านและที่ดินต้องรู้

เปิดรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คนมีบ้านและที่ดินต้องรู้
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า เมื่อวานนี้ 7 มิ.ย. 59 คณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....... ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎหมายการจัดเก็บภาษีเดิม ที่เรียกว่า ภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นในการนำมาพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้น 

สำหรับผลของการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อกฎหมายผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช.แล้ว จะมีการประกาศรายระเอียดอัตราการจัดเก็บจริง ซึ่งแต่ละส่วนจะมีภาระภาษีอย่างไร ทั้ง ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัยไม่ว่าบ้าน คอนโดฯ อาคารเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินที่ไม่ทำประโยช์ ที่มีการซื้อไว้เพื่อหวังเก็งกำไร  มาฟังและดูกราฟฟิกกันชัดๆอีกครั้งว่า แต่ละส่วนใครต้องเสียภาษีอย่างไรครับ 

วีดีโอจาก www.BrightTV20