คลัง ผุดไอเดีย ตั้ง กบข.แห่งชาติ – จำนองบ้านเลี้ยงตลอดชีพ รับสังคมผู้สูงอายุ

คลัง ผุดไอเดีย ตั้ง กบข.แห่งชาติ – จำนองบ้านเลี้ยงตลอดชีพ รับสังคมผู้สูงอายุ

คลัง ผุดไอเดีย ตั้ง กบข.แห่งชาติ – จำนองบ้านเลี้ยงตลอดชีพ รับสังคมผู้สูงอายุ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คลัง วางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ เตรียมศึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นรองรับ หวังลดภาระงบประมาณ 6-7 แสนล้าน พร้อมหามาตรการหนุนการจ้างงานคนเกษียณอายุ และ เปิดให้ผู้สูงอายุนำบ้านมาจำนองเพื่อการเลี้ยงดูตลอดชีวิต

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า แนวทางในการดูแลและรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ทางกระทรวงการคลังกำลังศึกษาเพื่อวางระบบรองรับกับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น โดย ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นมา เพื่อช่วยในการสร้างวินัยการออมและเป็นการสร้างระบบการดูและผู้สูงอายุหลังเกษียณอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติขึ้นมารองรับ นี้จะช่วยลดภาระงบประมาณสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตซึ่งมีภาระสูงถึงปีละ 6-7 แสนล้านบาทได้

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังศึกษาแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกษียณอายุแต่ยังมีความรู้ความสามารถสามารถมีงานทำ มีรายได้และสวัสดิการในการดำรงชีพต่อไปด้วย

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล แต่ตัวเองมีบ้านเป็นทรัพย์สิน กระทรวงการคลังมีแนวคิดให้ นำบ้านมาจำนองกับสถาบัน โดยสถาบันจะทำหน้าที่ดูแลจ่ายเงินเดือนให้กับผู้สูงอายุคืน ทุกเดือนจนเสียชีวิต

ซึ่งในหลักการ เมื่อนำบ้านมาจำนอง ก็จะมีการประเมินราคา และ ประเมินเงินเดือนที่จะจ่ายเป็นเงินเดือนคืนให้กับผู้สูงอายุเป็นเงินดูแลทุกเดือน จนเสียชีวิต หากเสียชีวิตก่อน เงินที่เหลือตามที่คำนวณก็จะคืนให้กับทายาด หรือตามที่ผู้อายุระบุไว้
ส่วนกรณีที่ ทายาทต้องการไถ่ถอนบ้านที่นำมาจำนองคืน ก็สามารถทำได้ โดยนำเงินมาชำระคืน ในราคาที่มีการประเมินมูลค่าในส่วนที่เหลือทั้งหมด

“เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในหลายเรื่องที่กระทรวงการคลังจะวางโครงสร้าง วางระบบ เพื่อรองรับอนาคต ข้างหน้า โดยจะศึกษาแนวทางต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”