เตรียมใช้ ม.44 ฟันแพ่ง อาญาแก้หนี้นอกระบบ สั่ง ออมสิน ธ.ก.ส.ตั้ง พิโคไฟแนนซ์ ช่วย

เตรียมใช้ ม.44 ฟันแพ่ง อาญาแก้หนี้นอกระบบ สั่ง ออมสิน ธ.ก.ส.ตั้ง พิโคไฟแนนซ์ ช่วย

เตรียมใช้ ม.44 ฟันแพ่ง อาญาแก้หนี้นอกระบบ สั่ง ออมสิน ธ.ก.ส.ตั้ง พิโคไฟแนนซ์ ช่วย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คลัง เผย นายกเตรียมใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ฟันคนปล่อยกู้เกิน 15 % ทั้งแพ่ง อาญา พร้อมสั่ง ออมสิน ธ.ก.ส. ตั้ง พิโคไฟแนนซ์(Pico Finance) ถาวรให้บริการ 24 ชั่วโมง ควบคู่กับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยจังหวัด ดึงสรรพากรเป็นกรรมการ หากเจ้าหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจอตรวจภาษีเข้ม และ ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานานนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมใช้ มาตรา 44 เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา โดยจะไม่ให้มีการปล่อยกู้บุคคลนอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยเกิน 15 % หากมีการปล่อยกู้เกินจากอัตราที่กำหนด จะมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ในหลักการในหลักการการปล่อยกู้หรือปล่อยสินเชื่อที่สามารถคิดอัตราดอกเบี้ย เกินกว่า 15 % จะทำได้เฉพาะ สินเชื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้น ซึ่งสามารถปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยได้สูงสุด 36 % ดังนั้น หากจะมีการปล่อยกู้ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบ มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง อย่างเช่น การจัดตั้ง นาโนไฟแนนซ์ หรือ ตั้ง พิโคไฟแนนซ์ ที่กระทรวงการคลังและ ธปท.กำลังศึกษาแนวทางอยู่ เป็นต้น


ตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยทุกจังหวัด


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น จะมีการวางระบบที่ชัดเจน คือ จะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้ระดับจังหวัดขึ้นมาในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเจรจาประนอมหนี้ ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ชัดเจน จะมีการถึงหน่วยงานที่สำคัญมาช่วยในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบเหล่านี้ โดยเฉพาะ กรมสรรพากร หากเจ้าหนี้รายใดไม่ยอมผ่อนปรนไกล่เกลี่ย จะให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบภาษีอย่างเข้มงวด


คณะกรรมการฟื้นฟูสร้างรายได้


นอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟู เพื่อหาแนวทางในการสร้างรายได้เพื่อจะได้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ระยะยาวด้วย โดยคณะกรรมการฟื้นฟูจะมีทุกจังหวัดเช่นกัน และจะดึง บริษัทประชารัฐ เข้ามาให้คำปรึกษาวางแผนและสนับสนุนอาชีพในการสร้างรายได้อีกด้วย


สั่ง ออมสิน ธ.ก.ส. ตั้ง พิโคไฟแนนซ์ ถาวร บริการ 24 ชม.


และประเด็นสำคัญในการสนับสนุนทางการเงิน จะมีคำสั่งให้ ธนาคารรัฐที่สำคัญคือ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ตั้งหน่วยธุรกิจ ที่ทำหน้าที่เป็น พิโคไฟแนนซ์ขึ้นมาแบบถาวร เพื่อให้บริการและช่วยเหลือในการแก้ไขหนี้นอกระบบ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงขึ้นมาด้วย โดยการตั้ง พิโคไฟแนนซ์ นี้จะเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ เคพีไอ ของทั้งสองธนาคารด้วย

“ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีมานานจากอดีต จนปัจจุบัน และ ยังจะมีในอนาคต รวมถึงในทุกประเทศแม้กระทั้งในประเทศใหญ่ๆ ประเทศเจริญแล้วอย่างสหรัฐ อเมริกา ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ผลจะต้องทำอย่างเป็นระบบและเด็ดขาด เข้าไปจัดการหนี้ ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และ จะต้องหาทางสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้า ให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่กลับเข้ามาในวงจรหนี้ซ้ำซากอีกต่อไป” นายสมชัยกล่าว