ธปท.ชี้มีสัญญาณย้ายบัญชีเงินฝากหาดบ.สูง

ธปท.ชี้มีสัญญาณย้ายบัญชีเงินฝากหาดบ.สูง

ธปท.ชี้มีสัญญาณย้ายบัญชีเงินฝากหาดบ.สูง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย เริ่มเห็นสัญญาณการถอนเงินฝากลงทุนด้านอื่น หลังสถาบันการเงิน ลดดอกเบี้ย 0%

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า ถึงกรณีที่สถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 0% ว่า สำหรับกรณีดังกล่าวสถาบันการเงินได้ชี้แจงมายัง ธปท. แล้วโดยให้เหตุผลว่าการปรับลด เป็นเพียงบัญชีเงินฝากที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอน โอนและเบิกเท่านั้น ไม่ได้รวมบัญชีเงินฝากประจำอื่น ๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จะพบว่าดอกเบี้ยเงินฝากติดลบด้วยซ้ำ แต่กรณีดังกล่าวอาจจะกระทบต่อวินัยการออมของผู้บริโภค ทั้งนี้ หากจะปรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงตามต้องศึกษาอย่างรอบคอบว่าจะบริหารความเสี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ธปท. จะไม่เข้าไปก้าวก่ายอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงิน ทำได้เพียงควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณการถอนเงินฝากของผู้ลงทุนเพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หลังสถาบันการเงินปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 0% และแม้จะปรับขึ้นให้กลับมาอยู่ในอัตราเดิมที่ 0.125% แล้วก็ตาม แต่ยังมีผู้บริโภคที่ยัวกังวลอยู่ เพราะไม่เคยชินกับอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งจะทำให้เกิดภาระขึ้นกับสถาบันการเงิน แม้จะยังมีสภาพคล่องอยู่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook