พาณิชย์หนุนทำธุรกิจโรงแรมในเมียนมา

พาณิชย์หนุนทำธุรกิจโรงแรมในเมียนมา

พาณิชย์หนุนทำธุรกิจโรงแรมในเมียนมา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมส่งเสริมการค้าฯ หนุนทำธุรกิจโรงแรมในเมียนมา หลังการท่องเที่ยวขยายตัวดี

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลใหม่ของเมียนมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังจากการเปิดประเทศ โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเมียนมาถึง 4.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในช่วง 2 ปี และได้ตั้งเป้าหมายในปี 2559 ไว้ที่ 5 ล้านคน รัฐบาลเมียนมาจึงต้องการให้ภาคเอกชนเพิ่มคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว และสนับสนุนให้มีการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการเมียนมากับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ด้วยเห็นว่าไทยมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติและนักธุรกิจเมียนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความต้องการสินค้าที่ใช้ในโรงแรม และธุรกิจบริการรับบริหารจัดการโรงแรม ถือเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจของไทยในต่างประเทศที่เป็นนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยออกไปดำเนินธุรกิจหรือลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในระยะยาวได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook